Pošli nám správu!

Pokiaľ máš otázky týkajúce sa objednávky alebo produktov:

Mobil Tomaso: +421 903 380 356
Email: info@thinkbigger.sk

Sleduj nás aj na sociálnych sieťach:

twitter.com/ThinkBigger_sk
instagram.com/thinkbigger.today
facebook.com/thinkbigger.today

Adresa pre zasielanie reklamácií a sídlo spoločnosti:

Think Bigger, s.r.o.
Topoľová 16
811 04  Bratislava
Slovensko

Bankové spojenie

Banka: Tatra Bankam Kód banky: 1100
Účet: 2943003687
IBAN: SK97 1100 0000 0029 4300 3687
BIC (SWIFT):  TATRSKBX
IČO: 45 892 661
DIČ: 2023135224
IČ DPH: SK2023135224
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č. 8278/B 

Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
Slovensko